Skip to main content

Thuyet Phap Am - Thich Thong Lai

Audio Preview

audio
Thuyet Phap Am - Thich Thong Lai
Đây là BỘ PHÁP ÂM THỨ 2 gồm có một số bài thuyết pháp âm mp3 của Thầy Thích Thông Lai Trụ Trì Chùa Tầm Nguyên trong năm 2009. Nguyên tắc của thầy và của chùa nói chung là: các dĩa thuyết pháp của thầy chỉ cho thỉnh miễn phí 100% - hoàn toàn không được để bán dưới bất cứ hình thức nào. Thầy Trụ trì Thích Thông Lai yêu cầu chư vị Phật tử đừng mua bán các dĩa thuyết pháp của Thầy. Các chư Phật tử nào không có phương tiện thỉnh tải mp3 thuyết pháp từ mạng chùa và muốn nghe hoặc để phát ra miễn phí cho đại chúng tại cơ sở của mình thì xin hãy liên lạc về chùa hoặc liên lạc trực tiếp với một trong những vị đang phát Bồ Đề tâm phát hành các dĩa mp3 thuyết pháp của thầy ở các địa phương được liệt kê dưới mục Liên Lạc trên mạng chùa www.TamNguyenTemple.org hoặc www.ChuaTamNguyen.org.


comment
Reviews

Reviewer: Hue Tri - favoritefavoritefavoritefavoritefavorite - January 13, 2009
Subject: Day la cac bai phap rat hay!
Cac bai phap do Thay Thich Thong Lai thuyet giang rat hay, rat xac thuc, va rat vui. Day là nhung than thuoc bo cho tinh than, cho tam linh, va cho doi song khong the thieu.
DOWNLOAD OPTIONS
OGG VORBIS
Uplevel BACK
VBR MP3
Uplevel BACK
In Collection
Community Audio
Uploaded by
Hue Tri
on 1/13/2009
Views
243,882
Reviews
1
SIMILAR ITEMS (based on metadata)
Community Audio
audio
eye 1,811
favorite 0
comment 0
Community Audio
audio
eye 46,723
favorite 0
comment 1
favoritefavoritefavoritefavoritefavorite ( 1 reviews )
Community Spirituality and Religion
by www.ChuaTamNguyen.com
movies
eye 692
favorite 0
comment 0
Community Audio
by Thich Thong Lai
audio
eye 7,256
favorite 1
comment 0
Community Spirituality and Religion
by www.ChuaTamNguyen.org
movies
eye 12,498
favorite 0
comment 1
favoritefavoritefavoritefavoritefavorite ( 1 reviews )
Community Audio
by Dai Su Phap Van
audio
eye 1,157
favorite 0
comment 1
favoritefavoritefavoritefavoritefavorite ( 1 reviews )
Community Audio
audio
eye 1,907
favorite 0
comment 1
favoritefavoritefavoritefavoritefavorite ( 1 reviews )
Community Audio
by www.ChuaTamNguyen.org
audio
eye 41,766
favorite 1
comment 0
Community Audio
by Thich Thong Lai - www.ChuaTamNguyen.org - www.TamNguyenTemple.org
audio
eye 210,487
favorite 1
comment 1
favoritefavoritefavoritefavoritefavorite ( 1 reviews )
Community Audio
by www.ChuaTamNguyen.org
audio
eye 6,124
favorite 0
comment 0